UnivTest Generator Express
UnivTest Generator Express - CD

588.00 lei

UnivTest Generator Express

ISBN: 978-973-98756-1-5

Cod produs: 1003 Categorie produs: .

Pret: 588.00 lei

Detalii:
Platforma UnivTest foloseşte la proiectarea testelor de evaluare, la susţinerea evaluărilor individuale sau de grup şi la gestionarea, prelucrarea şi administrarea rezultatelor...... (vezi mai jos descrierea completă).

Platforma UnivTest foloseşte la proiectarea testelor de evaluare, la susţinerea evaluărilor individuale sau de grup şi la gestionarea, prelucrarea şi administrarea rezultatelor. UnivTest Generator Express, variantă a aplicaţiei Univtest Generator Pro, principala componentă a platformei, este un complex asistent în proiectarea testelor de evaluare, care permite utilizatorului:

 • Accesul la o bibliotecă de culegeri electronice ataşată, din care poate selecta subiectele testelor;
 • Realizarea testelor de evaluare de orice format şi oricât de complexe, în cel mai scurt timp, cu maximă precizie şi înalt profesionalism;
 • Clonarea testelor prin reconstruirea itemilor sau prin înlocuire aleatorie a itemilor cu itemi din aceleaşi capitole ale culegerilor electronice interactive sau ale colecţiilor personale. Clonarea este foarte necesară pentru testarea obiectivă a unui grup de elevi, dar deosebit de greu de realizat manual. Prin facilităţile oferite de UnivTest Generator Pro şi a bazelor de date (culegerile electronice interactive), această operaţiune se poate realiza automat, în numai câteva secunde, fără risc de eroare umană şi la un înalt nivel profesional;
 • Tipărirea testelor proiectate, pentru a putea fi utilizate în manieră clasică (multiplicate şi distribuite spre rezolvare);
 • Salvarea testelor proiectate, pentru a fi preluate de UnivTest Evaluator în vederea susţinerii testării în reţea sau individual, în manieră electronică;
 • Exportarea testelor în format grafic, TXT sau Static HTML.
  Protejarea prin parolă a testelor la deschidere şi/sau modificare, în vederea securizării conţinutului.

Nu întotdeauna utilizatorul foloseşte toate funcţiile aplicaţiei UnivTest Generator Pro. Experienţa ne-a arătat ca există şi utilizatori care ignoră funcţiile ce le permit crearea unor itemi noi şi a colecţiilor personale, preferând să folosească exclusiv bazele de date predefinite, puse la dispoziţie de producător (culegerile electronice interactive). Fiindcă este mai accesibilă ca preţ, acestor utilizatori li se recomandă aplicaţia UnivTest Generator Express, variantă simplificată a aplicaţiei UnivTest Generator Pro, care diferă de aceasta numai prin absenţa următoarelor funcţii:

 • Gestionarea colecţiilor personale şi selectarea itemilor din colecţii personale;
 • Exportarea testelor grilă în format Dinamic HTML (interactiv);
 • Editarea sau modificarea itemilor (editarea itemilor noi, modificarea itemilor, ataşarea filelor grafice şi media, activare / dezactivare itemi, transformare itemi grilă în itemi non-grilă etc.).
  UnivTest Generator Express este recomandat pentru a fi utilizat în cadrul platformei pentru organizarea testărilor de grup, de la evaluări la clasă, până la concursuri şcolare şi examene naţionale, fiind astfel conceput încât să poată genera un număr practic infinit de informaţii. De exemplu, cu o singură comandă se poate salva un test într-un număr de câteva zeci de milioane de clone.

Fiindcă platforma UnivTest nu este specifică unei anumite metodologii de testare, cu ajutorul ei se pot proiecta şi valorifica teste adresate oricărui domeniu, nu numai acele teste destinate învăţământului. Astfel, platforma UnivTest poate fi utilizată cu deosebit succes şi în testările pentru obţinerea permisului de conducere auto sau a permisului de conducere barcă de agrement, în testările organizate în cabinete psihopedagogice sau pentru selectarea după anumite criterii a salariaţilor unei întreprinderi etc.

UnivTest Generator Express se distribuie în două variante, în funcţie de cerinţele beneficiarilor:

 • UnivTest Generator Express single-user, licenţă pentru un singur utilizator;
 • UnivTest Generator Express multi-user, licenţă pentru un număr de cinci utilizatori.