UnivTest Editor
UnivTest Editor - CD

Gratuit (freeware)

UnivTest Editor

ISBN: -

Cod produs: 1010 Categorie produs: .

Pret: Gratuit (freeware)

Detalii:
UnivTest Editor este un complex asistent în realizarea colecţiilor personale, viitoare culegeri electronice interactive. complexe baze de date necesare proiectării testelor de evaluare...... (vezi mai jos descrierea completă).
Descarca

UnivTest Editor este un complex asistent în realizarea colecţiilor personale, viitoare culegeri electronice interactive. complexe baze de date necesare proiectării testelor de evaluare. Utilizatorului aplicaţiei UnivTest Editor poate edita proprii itemi sau poate modifica itemii deja editaţi cu ajutorul MicroEditorului încorporat (excelent editor de text şi grafică, cu o bogată simbolistică specifică pentru matematică, fizică, chimie etc.). UnivTest Editor este indispensabil cadrului didactic creativ, care concepe culegeri electronice interactive.

Colecţiile personale sunt baze de date modificabile. Ca şi culegerile electronice interactive, colecţiile personale sunt baze de date externe, care pot îngloba un număr practic infinit de informaţii şi care sunt citite de UnivTest, în vederea alcătuirii testelor de evaluare. Drepturile exclusive şi permanente de proprietate asupra unei colecţii personale aparţin, desigur, utilizatorului care a creat-o. Acesta este motivul pentru care se impune ca o colecţie personală să poată fi folosită independent, fără a obliga utilizatorul să investească într-o aplicaţie suport, cum ar fi UnivTest Generator, aplicaţie costisitoare, care îndeplineşte multe alte funcţii în afara celor necesare deschiderii, vizualizării şi/sau modificării colecţiilor personale. Dar formatul colecţiilor personale este specific UnivTest şi, pentru a rezolva această problemă, producătorul a realizat aplicaţia UnivTest Editor şi a oferit-o gratuit (freeware) creatorilor şi utilizatorilor de colecţii personale. Formatul unei colecţii personale este astfel constituit, încât, la solicitarea autorului de drept, oricând aceasta poate fi transformată într-o culegere electronică interactivă.

UnivTest Editor este necesar colaboratorilor Varox, în primul rând autorilor, care pot lucra astfel, direct în mediul UnivTest, la culegerile electronice interactive care urmează a fi publicate.