Pachet Geometrie Plană
Pachet Geometrie Plană - EtichetăPachet Geometrie Plană - CDPachet Geometrie Plană - Install

105.00 lei

Pachet Geometrie Plană

ISBN: 978-606-8818-50-4

Cod produs: 4900 Categorie produs: , .

Pret: 105.00 lei

Detalii:
Aplicaţiile sunt deosebit de utile atât elevilor cât şi cadrelor didactice. Pe elevi îi ajută la înţelegerea acestor importante segmente ale geometriei, iar pentru profesori, aplicaţiile reprezintă valoroase instrumente în predarea asistată a noţiunilor teoretice...... (vezi mai jos descrierea completă).

Aplicaţiile pachetului „Geometrie Plană” sunt deosebit de utile atât elevilor cât şi cadrelor didactice. Pe elevi îi ajută la înţelegerea acestor importante segmente ale geometriei, iar pentru profesori, aplicaţiile reprezintă valoroase instrumente în predarea asistată a noţiunilor teoretice.

Reuşita procesului de predare şi învăţare a elementelor de geometrie este determinată de respectarea unor cerinţe metodice, de felul în care sunt orientaţi elevii către conştientizarea, descoperirea şi aplicarea cunoştinţelor. O cerinţă de bază a activităţii de predare-învăţare a elementelor de geometrie este aceea de a orienta gândirea elevilor spre acele cunoştinţe geometrice care sunt funcţionale, adică spre acele cunoştinţe care pot fi aplicate în orice situaţie, teoretică sau practică. Aceasta impune ca studiul elementelor de geometrie să ofere posibilitatea aşezării acestora în diverse poziţii şi cu forme diferite, în vederea descoperirii proprietăţilor specifice, a caracteristicilor comune sau individuale. Alături de procesele intuitive, predarea-învăţarea elementelor de geometrie presupune şi acţiuni de măsurare efectivă a acestora şi de comparare a rezultatelor obţinute.

O învăţare eficientă este rezultatul unei bune îmbinări a teoriei cu practica. La teorie se poate ajunge uşor, mai ales cu facilităţile de azi ale ITC, dar a face practică în procesul de deprindere a geometriei plane nu este chiar foarte simplu. Aplicaţiile au fost proiectate astfel încât să ofere atât informaţiile teoretice complete, bazate pe demonstraţii, cât şi posibilitatea de a „proba”, „verifica” aceste informaţii, punând figurile geometrice sau elemente ale acestora în diverse ipostaze şi comparând rezultatele teoretice posibile cu cele provenite din calculele efective.

Pachetul „Geometrie Plană” conţine trei aplicaţii de sine stătătoare. Acestea sunt:

  • Geometrie plană – CERCUL;
  • Geometrie plană – PATRULATERUL;
  • Geometrie plană – TRIUNGHIUL.