Geometrie Plană - Triunghiul
Geometrie Plană - Triunghiul - IntroGeometrie Plană - Triunghiul - EtichetaGeometrie Plană - Triunghiul - CDGeometrie Plană - Triunghiul - CapturăGeometrie Plană - Triunghiul - CapturăGeometrie Plană - Triunghiul - CapturăGeometrie Plană - Triunghiul - CapturăGeometrie Plană - Triunghiul - CapturăGeometrie Plană - Triunghiul - Captură

42.00 lei

Geometrie Plană – TRIUNGHIUL

ISBN: 978-606-8818-13-9

Cod produs: 4001 Categorie produs: .

Pret: 42.00 lei

Detalii:
Aplicaţia este deosebit de utilă atât elevilor cât şi cadrelor didactice. Pe elevi îi ajută la înţelegerea acestui important segment al geometriei, iar pentru profesori, aplicaţia reprezintă un valoros instrument în predarea asistată a noţiunilor teoretice...... (vezi mai jos descrierea completă).

Aplicaţia este deosebit de utilă atât elevilor cât şi cadrelor didactice. Pe elevi îi ajută la înţelegerea acestui important segment al geometriei, iar pentru profesori, aplicaţia reprezintă un valoros instrument în predarea asistată a noţiunilor teoretice.

Reuşita procesului de predare şi învăţare a elementelor de geometrie este determinată de respectarea unor cerinţe metodice, de felul în care sunt orientaţi elevii către conştientizarea, descoperirea şi aplicarea cunoştinţelor. O cerinţă de bază a activităţii de predare-învăţare a elementelor de geometrie este aceea de a orienta gândirea elevilor spre acele cunoştinţe geometrice care sunt funcţionale, adică spre acele cunoştinţe care pot fi aplicate în orice situaţie, teoretică sau practică. Aceasta impune ca studiul elementelor de geometrie să ofere posibilitatea aşezării acestora în diverse poziţii şi cu forme diferite, în vederea descoperirii proprietăţilor specifice, a caracteristicilor comune sau individuale. Alături de procesele intuitive, predarea-învăţarea elementelor de geometrie presupune şi acţiuni de măsurare efectivă a acestora şi de comparare a rezultatelor obţinute.

O învăţare eficientă este rezultatul unei bune îmbinări a teoriei cu practica. La teorie se poate ajunge uşor, mai ales cu facilităţile de azi ale ITC, dar a face practică în procesul de deprindere a geometriei plane nu este chiar foarte simplu. Aplicaţia a fost proiectată astfel încât să ofere atât informaţiile teoretice complete, bazate pe demonstraţii, cât şi posibilitatea de a „proba”, „verifica” aceste informaţii, punând figura geometrică sau elemente ale acesteia în diverse ipostaze şi comparând rezultatele teoretice posibile cu cele provenite din calculele efective.

Pachetul „Geometrie Plană” conţine trei aplicaţii de sine stătătoare. Acestea sunt:

  • Geometrie plană – CERCUL;
  • Geometrie plană – PATRULATERUL;
  • Geometrie plană – TRIUNGHIUL.