ABCdar, carte pentru clasa I, de Virginia Ţocu
Rom_AA17_CdRom_AA17_Det01ABCdar, carte pentru clasa I, de Virginia Ţocu

37.80 lei

Culegerea e.i. ABCdar, carte pentru clasa I

ISBN: 978-973-88184-5-3

Cod produs: 2017 Categorie produs: , , .

Pret: 37.80 lei

Detalii:
Deşi poartă acelaşi nume cu clasicul şi foarte cunoscutul manual şcolar, primul manual cu care omul face cunoştinţă, această lucrare, fiindcă este o culegere electronică interactivă în format UnivTest, oferă multiple avantaje faţă de formatul tipărit...... (vezi mai jos descrierea completă).

Deşi poartă acelaşi nume cu clasicul şi foarte cunoscutul manual şcolar, primul manual cu care omul face cunoştinţă, această lucrare, fiindcă este o culegere electronică interactivă în format UnivTest, oferă multiple avantaje faţă de formatul tipărit.

„ABCdarul” oferă atât elevului cât şi învăţătorului un bogat, variat şi atractiv material pentru:

  • exersarea citirii conştiente, corecte, pe texte complementare celor din manual;
  • analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor (descompunerea în cuvinte, silabe, sunete, precum şi compunerea propoziţiilor din sunete, silabe, cuvinte), folosind un bogat material intuitiv şi organizat sub formă de joc;
  • evaluarea cunoştinţelor însuşite după fiecare lecţie prin testele de tip grilă, cu itemi pe trei nivele de dificultate.

Autor: învăţător Virginia Ţocu.