CutieUTUnivTest este un grupaj de aplicaţii deosebit de utile pentru realizarea şi utilizarea testelor, o soluţie completă pentru cadrele didactice în activitatea de examinare şi evaluare a elevilor şi pentru elevi în exersare şi autoevaluare.

UnivTest reprezintă o nouă metodologie propusă unităţilor de învăţământ, un mijloc modern şi eficient de a rezolva una dintre etapele pe care acestea trebuie să le parcurgă în activitate. Modern este fiindcă utilizează IT. Eficient este fiindcă, faţă de aplicaţiile care solicită utilizatorilor o pregătire avansată în domeniul IT şi care complică munca acestora, în loc să o simplifice, UnivTest vine cu adevărat în sprijinul cadrelor didactice şi al elevilor, ajutându-i să depăşească o serie de dificultăţi cu care aceştia se confruntă.

Pachetul UnivTest conţine mai multe aplicaţii şi anexe ale acestora, fiecare dintre acestea având un rol bine determinat pentru atingerea scopului propus. Pe aceată platformă s-au realizat numeroase culegeri electronice interactive şi aplicaţii specializate (ghiduri de rezolvare şi evaluare), prezentate ca produse de sine-stătătoare în grupele Culegeri electronice interactive UnivTest şi Ghiduri de rezolvare şi evaluare UnivTest.

FUNCŢII GENERALE:

Este foarte important ca utilizatorul să înţeleagă de la început cum funcţionează platforma UnivTest. Semnificaţia schemei de mai sus este:

– Culegerea datelor: Itemii testelor sau paragrafele materialelor informative (lecţiilor) se pot culege, cel mai comod, din bazele de date, culegerile electronice interactive (2). Dar, aceste baze de date, în afara situaţiei în care sunt deja predefinite, se realizează de către utilizator, fie prin intermediul aplicaţiei „UnivTest Editor” (1), fie prin alte mijloace care sunt la îndemâna autorului. Totodată, utilizatorul poate edita itemii direct în mediul de editare al aplicaţiei de proiectare „UnivTest Generator Pro”, atunci când baza de date nu îl satisface. Prin urmare, utilizatorul (0) poate edita proprii itemi, sau poate folosi baze de date predefinite (2), pe care le-a realizat el însuşi (cu aplicaţia „UnivTest Editor” sau prin alte mijloace), sau care sunt realizate de alţi autori şi sunt puse la dispoziţie de producător;

– Bazele de date sunt culegerile electronice interactive sau colecţiile personale (2). Bazele de date pot fi preluate de la producător, sau pot fi realizate de utilizator, dacă cele de care dispune producătorul nu i se par satisfăcătoare. Aplicaţia care uşurează foarte mult munca utilizatorului care doreşte să-şi realizeze propriile baze de date este „UnivTest Editor”. În lipsa acesteia, colecţiile personale se pot realiza şi cu aplicaţia „UnivTest Generator Pro”. Totodată, dacă nu sunt preluate din baze de date, testele por fi realizate şi prin editare directă, folosind editorul încorporat aplicaţiei „UnivTest Generator Pro”. Prin urmare, utilizatorul poate realiza testele oricum, prin selectarea itemilor din bazele de date (procurate de la producător sau realizate de el însuşi), sau prin editarea directă a acestora, folosind mijloacele proprii ale aplicaţiei de proiectare.

– Proiectarea testelor este operaţiunea prin care utilizatorul compune un test din itemi culeşi din baze de date sau editaţi local şi prin care stabileşte formatul şi caracteristicile testului astfel alcătuit. Aplicaţia necesară pentru proiectarea testelor este „UnivTest Generator” (3), principala componentă a platformei UnivTest. Cu ajutorul acestei aplicaţii, utilizatorul poate realiza orice test sau material informativ, în timpul cel mai scurt şi la un înalt nivel profesional, folosind bazele de date sau editând itemii cu ajutorul funcţiilor locale. Există două variante ale acestei aplicaţii, „UnivTest Generator Pro” şi „UnivTest Generator Express”, diferenţa între acestea fiind că a doua este simplificată, lipsindu-i funcţiile de editare.

– Metode de evaluare: Testele realizate cu aplicaţiile de proiectare pot fi utilizate oricum, în funcţie de specificul fiecărei testări, de dorinţele, nevoile şi posibilităţile utilizatorului, adică:
(4) – Testele grilă se pot exporta în format HTML, astfel încât să poată fi rezolvate on-line. Această metodă de evaluare impune ca testele utilizate să fie integral grilă, astfel încât să poată fi corectate automat. Dacă utilizatorul care a proiectat testul consideră că este necesar, rezultatele fiecărei testări pot fi comunicate (feedback) către una sau mai multe adrese de e-mail, stabilite în faza de proiectare a testelor.
(5) – Testele pot fi lansate în reţele de calculatoare, astfel încât rezultatele testărilor realizate pe fiecare staţie se vor putea salva şi apoi centraliza. Dintre toate metodele de evaluare, fiindcă testele rezolvate se salvează, această metodă este cea mai complexă, completă şi sigură, dar, în acelaşi timp, fiindcă nu impune ca testele să fie integral grilă, este şi cea mai puţin pretenţioasă.
(6) – Testele se pot tipări la imprimantă şi pot fi distribuite elevilor pentru rezolvare pe suport hârtie. Desigur, rezolvarea pe suport hârtie nu aduce nimic nou faţă de metoda clasică de evaluare, dar nu trebuie ignorat aportul substanţial pe care îl aduce platforma UnivTest în proiectarea testelor.

– Valorificarea rezultatelor: Rezultatele testărilor se centralizează la nivel de clasă, nivel de învăţământ, şcoală, centru de examinare etc., apoi ajung la elevi sau direct la tutorii acestora. În funcţie de metoda de evaluare, corectarea testelor şi centralizarea rezultatelor se realizează astfel:
– Dacă testarea s-a realizat on-line (metoda de evaluare 4), testul fiind integral grilă, corectarea s-a efectuat automat în momentul finalizării rezolvării, fie comandată de utilizator, fie la expirarea timpului disponibil pentru rezolvare. De regulă, rezultatele sunt comunicate către o anumită adresă de e-mail, de unde sunt preluate, interpretate şi trecute prin funcţiile de centralizare ale aplicaţiei „UnivTest Reader Analist” (7). Aceeaşi aplicaţie realizează listele rezultatelor finale, ordonate după criteriile pentru care se optează. În acest caz, nu există rezolvări salvate, singurele probe martor fiind feedback-urile on-line (comunicările prin e-mail) transmise de serverul care a găzduit testul rezolvat;
– Dacă testarea s-a realizat în reţele de calculatoare cu ajutorul aplicaţiei „UnivTest Evaluator” (metoda de evaluare 5), atunci rezolvările se salvează şi se dirijează automat către servere. Salvarea rezultatelor este securizată, iar în filele test rezolvate nu se poate interveni cu modificări neautorizate. Din fiecare server, rezolvările se arhivează (împachetează) şi se trimit (eventual ataşate unui e-mail) către centrul de colectare, unde sunt preluate de aplicaţia „UnivTest Reader Analist” (7), în vederea centralizării şi stocării rezultatelor. Această metodă de evaluare nu impune ca testele să fie integral grilă, iar atunci când acestea conţin şi itemi de tip non-grilă, aceştia se vor putea corecta şi nota de către cadrele didactice autorizate direct prin aplicaţia „UnivTest Reader Analist” (7). Testele rezolvate în format UnivTest reprezintă probe martor incontestabile, de unde se pot extrage informaţii reale privind rezolvarea, corectarea şi notarea (chiar şi numele examinatorilor), datele calendaristice ale intervenţiilor ulterioare etc. Ulterior corectării, notării finale şi centralizării, copiile filelor test rezolvate se vor putea distribui tuturor persoanelor interesate (de exemplu părinţilor elevilor), împreună cu aplicaţia „UnivTest Reader Home” (8), prin care acestea pot fi deschise, studiate şi tipărite la imprimantă;

APLICAŢIILE PLATFORMEI UNIVTEST:

Platforma UnivTest se compune din:
– culegerile electronice interactive
– baze de date necesare pentru culegerea testelor, având ca aplicaţie suport componenta UnivTest Biblioteca.
– aplicaţia UnivTest Generator;
– aplicaţia UnivTest Editor;
– aplicaţia UnivTest Evaluator;
– aplicaţiile specializate UnivTest Simulator;
– aplicaţia UnivTest Reader Analist;
– aplicaţia UnivTest Reader Home.

Culegerile electronice interactive UnivTest – sunt aplicaţii de sine-stătătoare, compatibile UnivTest, care se pot procura şi instala individual. Fiind instalate, sunt automat asimilate în MENU-urile aplicaţiilor de bază UnivTest. Culegerile electronice interactive de probleme pentru diverse discipline: matematică, limba română, fizică, economie etc. sunt realizate de cadre didactice cu experienţă în domeniu şi pot fi utilizate ca baze de date logice pentru alcătuirea testelor (prin UnivTest Generator), pentru susţinerea testărilor în mod individual sau în reţea (prin UnivTest Evaluator) sau pentru exersarea rezolvării problemelor şi autoevaluare (prin UnivTest Simulator).

În cazurile în care nu se doreşte decât utilizarea conform metodologiei clasice, pentru vizualizare şi culegere manuală, pentru exersarea rezolvărilor etc., utilizatorul are la dispoziţie UnivTest Biblioteca, aplicaţie freeware care însoţeşte la instalare fiecare culegere electronică interactivă.

Deşi UnivTest Biblioteca reprezintă numai un suport pentru vizualizarea culegerilor, reuşeşte cu succes să scoată în evidenţă avantajele nete pe care versiunea electronică a acestora le are faţă de formatul clasic (tipărituri pe hârtie). Astfel, formatul electronic elimină în totalitate timpul pierdut pentru identificarea unei pagini sau a unui capitol, oferind o viziune de ansamblu asupra conţinutului, utilizatorul poate marca oricâţi itemi doreşte („semne de carte”), poate alipi fiecărui item un comentariu (adnotare) etc.

Testele de evaluare – sunt file realizate cu UnivTest Generator şi exploatate de toate celelalte aplicaţii UnivTest. Folosind metodologia UnivTest, utilizatorul poate realiza, în cel mai scurt timp şi cu maximă precizie, un test de un înalt nivel profesional.

Utilitatea testelor de evaluare:
– Testele de evaluare pot fi vizualizate şi tipărite la imprimantă prin orice aplicaţie UnivTest;
– Testele de evaluare pot fi preluate şi exploatate de aplicaţiile UnivTest Evaluator, în vederea rezolvării şi corectării în manieră electronică, individual sau în reţea;
– Testele de evaluare pot fi exportate în format HTML (dinamic interactiv), în vederea rezolvării online;
– Testele de evaluare pot fi exportate în format HTML (text Unicode), sau TXT, pentru a se putea folosi în conţinutul altor aplicaţii cu care UnivTest nu este compatibil;
– Testele de evaluare pot fi ataşate e-mail şi transmise către orice locaţie;
– Testele de evaluare se adaptează excelent metodologiei „e-learning”;
– Testele de evaluare pot fi colectate şi pot constitui excelente materiale pentru alcătuirea culegerilor electronice interactive.

UnivTest Generator – este un complex asistent în proiectarea testelor de evaluare, care permite utilizatorului accesul la o bibliotecă de culegeri electronice ataşată, din care poate selecta subiectele testelor, permite editarea propriilor itemi sau modificarea celor selectaţi din culegeri cu ajutorul MicroEditorului încorporat (editor de text şi grafică, cu o bogată simbolistică specifică pentru matematică, fizică, chimie etc.). Testele realizate cu UnivTest Generator pot fi personalizate, salvate, exportate în format grafic, TXT sau HTML, listate, protejate la deschidere şi citire etc.

Cu ajutorul acestei aplicaţii, cadrul didactic poate realiza propria colecţie de subiecte favorite, poate realiza un test de orice format, cu orice conţinut şi oricât de complex, în cel mai scurt timp, cu maximă precizie şi înalt profesionalism. Testele realizate cu UnivTest Generator pot fi listate la imprimantă şi utilizate în manieră clasică (multiplicate şi distribuite spre rezolvare), pot fi preluate de UnivTest Evaluator (individual sau în reţea) în vederea susţinerii testării în manieră electronică, sau pot fi exportate în format HTML, în vederea rezolvării on-line. UnivTest Generator este indispensabil cadrului didactic care crează teste de evaluare sau culegeri electronice interactive.

UnivTest Editor este un complex asistent în realizarea colecţiilor personale, viitoare culegeri electronice interactive. complexe baze de date necesare proiectării testelor de evaluare. Utilizatorului aplicaţiei UnivTest Editor poate edita proprii itemi sau poate modifica itemii deja editaţi cu ajutorul MicroEditorului încorporat (excelent editor de text şi grafică, cu o bogată simbolistică specifică pentru matematică, fizică, chimie etc.). UnivTest Editor este indispensabil cadrului didactic creativ, care concepe culegeri electronice interactive.

UnivTest Evaluator – este mediul în care testele realizate cu UnivTest Generator pot fi rezolvate şi corectate în manieră electronică. Această componentă UnivTest poate fi folosită de utilizatori care doresc să rezolve teste utilizând un singur calculator, dar şi pentru testările de grup (în reţea). Funcţia de rezolvare transformă UnivTest Evaluator într-un excelent simulator care reproduce întocmai condiţiile în care elevii susţin examene, lucrări de control etc.

Funcţia de corectare poate fi îndeplinită automat de către UnivTest Evaluator numai pentru itemii de tip grilă, această operaţiune realizându-se imediat după finalizarea rezolvării.

Dacă testele conţin şi itemi non-grilă, sau numai itemi non-grilă, aceştia vor fi corectaţi şi notaţi ulterior de către cadrele didactice autorizate, prin aplicaţia UnivTest Reader Analist, o altă componentă a platformei UnivTest. Practic, profesorii trebuie să compare soluţiile prescrise ale testului cu răspunsurile date de elevi şi să stabilească punctajul pe care îl merită fiecare dintre acestea, după care calculatorul stabileşte automat nota finală.

Simulatoare UnivTest – sunt excelente instrumente pentru elevul care se pregăteşte în vederea susţinerii examenelor naţionale sau a admiterii în instituţiile de învăţământ superior, dar şi pentru pregătire în activitatea şcolară curentă. De fapt, Simulatoarele UnivTest sunt variante ale aplicaţiei UnivTest Evaluator, pregătite de cadre didactice astfel încât să ataşeze teste de autoevaluare (preferabil teste grilă, pentru corectare automată) şi să asiste elevul în rezolvarea acestora.

Dacă aceste teste sunt complete, având în conţinutul lor rezolvări şi explicaţii teoretice, atunci Simulatoarele UnivTest, în afara posibilităţii de exersare a rezolvării problemelor, oferă elevilor şi posibilităţi de învăţare şi aprofundare a noţiunilor teoretice. Un Simulator UnivTest poate fi realizat şi utilizat pentru orice disciplină şcolară, fiind de un real folos elevilor, dar şi cadrelor didactice care urmăresc îmbunătăţirea rezultatelor acestora:

UnivTest Reader Analist – este considerat tot o aplicaţie de bază UnivTest, cum sunt UnivTest Generator sau UnivTest Evaluator, rolul său fiind deosebit de important atunci când se doreşte accesarea rapidă a testelor nerezolvate sau rezolvate şi, mai ales, atunci când sunt necesare operaţiuni de gestionare a materialelor rezultate în urma testărilor de grup (examene, concursuri şcolare, lucrări de control etc.), efectuate în manieră clasică sau în laboratoarele IT, cu ajutorul calculatoarelor. O funcţie importantă a acestei aplicaţii este şi aceea de a oferi posibilitatea corectării itemilor non-grilă, care nu au fost corectaţi de aplicaţia UnivTest Evaluator imediat după rezolvare. Testele pot fi tratate atât individual (deschidere, corectare, studierea soluţiilor, tipărire, eliberare diplomă etc), cât şi global (stocarea datelor, centralizarea rezultatelor, tipărirea globală a unui număr mai mare de teste, eliberarea globală a diplomelor (salvare în format grafic şi tipărire) etc.

UnivTest Reader Analist este deosebit de util unităţilor şcolare sau altor instituţii în care se organizează testări de grup, pentru gestionarea materialelor de testare şi a rezultatelor, dar foloseşte şi cadrelor didactice sau elevilor care folosesc teste în format UnivTest pentru instruire sau autoinstruire. Testele realizate cu UnivTest Generator (nerezolvate), cât şi cele rezolvate cu UnivTest Evaluator, pot fi deschise şi vizualizate numai cu o aplicaţie UnivTest, rol pe care îl îndeplineşte cu succes şi UnivTest Reader Analist, prin care pot fi deschise, vizualizate şi tipărite testele de acest format. Prin urmare, aplicaţia este recomandată tuturor utilizatorilor care folosesc teste de evaluare, atât pentru studiu individual, cât şi în activitatea profesională.

UnivTest Reader Home – este cea mai simplă aplicaţie componentă a platformei. Practic, nu este o aplicaţie de bază UnivTest, cum sunt UnivTest Generator, UnivTest Evaluator, sau UnivTest Reader Analist, rolul său fiind numai acela de suport pentru deschiderea testelor rezolvate sau nerezolvate. Testele realizate cu UnivTest Generator şi nerezolvate sau rezolvate cu UnivTest Evaluator, pot fi deschise şi vizualizate numai cu o aplicaţie UnivTest, rol pe care îl îndeplineşte cu succes UnivTest Reader Home, prin care pot fi deschise, vizualizate şi tipărite testele de acest format. Prin urmare, aplicaţia este recomandată tuturor utilizatorilor care folosesc teste de evaluare.