ÎNREGISTREAZĂ ACUM UN PRODUS !

FOARTE IMPORTANT PENTRU TOŢI UTILIZATORII: Utilizatorii care nu deţin serii de identificare pentru produsele Varox livrate înaintea datei de 15.01.2010 şi care nu au solicitat eliberarea acestor serii până la data de 15.03.2011, îşi pierd dreptul de utilizare a aplicaţiilor la prima eventuală reinstalare.

Ca urmare a modificării metodologiei de înregistrare, operatorii Varox nu mai solicită utilizatorilor date care pot fi considerate confidenţiale, aceste informaţii fiind înlocuite de seria de identificare produs. Produsele livrate după data de 15.01.2010 sunt însoţite de seria de identificare produs, vizibilă pe suprafaţa CD-ului, cutie sau interiorul carcasei DVD.

Au primit seria de identificare produs toţi utilizatorii care au solicitat-o operatorilor Varox (e-mail sau telefonic), până la data de 15.03.2011.

După data de 15.03.2011, înregistrarea unui produs nu se va putea efectua dacă solicitantul nu deţine seria de identificare a acestuia, caz în care cererea de înregistrare va fi respinsă.

  1. Modalitatea de înregistrare:

Pentru înregistrarea produsului, beneficiarul end-user trebuie să transmită operatorului VAROX:

(foto: panoul de înregistrare – fila “inreg.jpg”)

– nume, prenume (persoană fizică) sau denumire instituţie (persoană juridică) deţinute de utilizator;

– seria de identificare a produsului, inscripţionată pe CD/DVD, cutie sau carcasă;

– codul unic generat de calculatorul pe care a fost instalat produsul.

Datele pot fi transmise prin e-mail, direct prin contact realizat prin acest site, sau telefonic. Prin telefon se pot efectua înregistrări numai în zilele lucrătoare, între orele 9 şi 17. Solicitările efectuate prin e-mail vor fi soluţionate zilnic, între orele 7 şi 21, după max. 3 ore de la primirea mesajelor. Datele de contact sunt furnizate de instrucţiunile tipărite care însoţesc produsele şi de panoul de înregistrare al fiecărei aplicaţii.

Dacă operatorul VAROX constată că solicitantul deţine drepturile legale de utilizare (dacă seria produsului nu a mai fost folosită, sau dacă seria este înregistrată dar utilizatorul este identificat după nume şi prenume), acesta va transmite imediat parola corespunzătoare codului respectiv.

Dacă operatiunea decurge corect (o eventuală respingere a parolei poate proveni numai din citirea eronată a codului transmis, sau tastarea greşita a parolei primite), prin tastarea butonului ÎNREGISTRARE, se obţine accesul nelimitat la versiunea integrală a aplicaţiei.

Măsura de protecţie este destinată prevenirii pirateriei software dar şi protejării consumatorului împotriva actelor ilicite de comerţ cu produse contrafăcute.

– Utilizarea seriei de identificare se poate efectua o singură dată pentru un calculator. În situaţia în care acelasi utilizator foloseşte mai multe calculatoare, dreptul de instalare şi utilizare se poate elibera pentru max. 3 (trei) calculatoare, caz în care utilizatorului autorizat îi revine răspunderea respectării normelor de utilizare individuală.

– Licenţa de utilizare a produsului este netransmisibilă. În caz de pierdere sau înstrăinare a produsului, după ce seria de identificare a fost deja folosită, noul posesor al produsului nu va deţine dreptul de a-l utiliza.

  1. Detalii tehnice ale înregistrării:

Până la momentul înregistrării, accesul la funcţiile aplicaţiei este complet interzis, sau este permis integral, dar numai pentru o anumită perioadă de timp (versiune shareware), sau este permis parţial, adică numai pentru anumite operaţiuni demonstrative.

Atât codul unic afişat în panou (care se transmite operatorului VAROX), cât şi parola de acces la versiunea integrală (primită de la operatorul VAROX) sunt valabile numai pentru calculatorul pe care a fost instalată aplicaţia şi vor fi aceleaşi atât timp cât aceasta va funcţiona pe acel calculator!

Este recomandat să se reţină parola de acces primită de la operatorul VAROX, astfel încât, dacă se efectuează modificări majore în configuraţia software a calculatorului (schimbarea sistemului de operare, reinstalarea acestuia etc.), să se poată refolosi.

Dacă, după înregistrare, pe parcursul timpului, se schimbă calculatorul sau se produc modificări majore în configuraţia hardware a acestuia, va fi necesară reluarea operaţiunii de înregistrare. În această situaţie, având seria de identificare a produsului şi regăsindu-se în evidenţele Varox ca utilizator al aplicaţiei, clientul va fi imediat repus în drepturi, conform metodologiei descrisă mai sus.

ATENŢIE! Păstraţi seria de identificare a produsului, vizibilă pe CD/DVD sau pe ambalajul acestuia (cutie sau carcasă). Pierderea seriei de identificare va conduce la pierderea dreptului de utilizare a produsului.

  1. Drepturi acordate utilizării produselor software:

Prezentul produs, inclusiv toate componentele acestuia, indiferent de suportul pe care se află, reprezintă proprietatea firmei VAROX şi este protejat prin legea drepturilor de autor. Excepţie fac numai eventuale componente ale materialului educaţional care au fost publicate liber sau pentru care Varox deţine drepturi de utilizare, situaţii în care informaţiile care însoţesc aplicaţiile la instalare fac referire la acest fapt.

Licenţa reprezintă dreptul de utilizare a programului, în condiţiile prescrise de producător şi prin legislaţia în vigoare. Licenţa este netransmisibilă (nu se poate transmite unei alte persoane) şi indivizibilă (nu se acordă mai multor persoane în acelaşi timp).

Licenţa de utilizare a programului este acordată diferenţiat, în funcţie de domeniul în care acesta va fi folosit, astfel:

1 – Utilizare individuală în scop de autoinstruire. Aceasta va fi acordată utilizatorilor care folosesc aplicaţia exclusiv pentru autoinstruire;

2 – Utilizare în scop de profit. Aceasta va fi acordată utilizatorilor care folosesc aplicaţia pentru a valorifica extrase din conţinutul acesteia sau pentru a presta servicii în scopul obţinerii de profit.

Beneficiarului licenţei de utilizare i se interzic (excepţie făcând numai cazul în care deţine acordul scris al producătorului):

a) reproducerea permanentă sau temporară a programului, integral sau parţial, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de încărcarea, afişarea, transmiterea sau stocarea programului pe calculator;

b) traducerea, adaptarea, aranjarea şi orice alte transformări aduse programului, precum şi reproducerea rezultatului acestor operaţiuni;

c) difuzarea originalului sau a copiilor programului pentru calculator sub orice formă, inclusiv prin închiriere;

d) transmiterea unei alte persoane a dreptului de utilizare a programului;

e) extragerea din conţinutul aplicaţiei şi utilizarea în orice scop a fragmentelor software, a imaginilor, a denumirilor personajelor, a pasajelor text, indiferent de forma în care acestea sunt prezentate, sau a suportului (afise, postere, materiale textile, pagini ziare sau reviste, casete video sau audio etc.) pe care sunt montate.

Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea – parţială sau totală – a produsului, datorată unei utilizări defectuoase, pentru deteriorarea accidentală sau voită a suporţilor, sau pentru funcţionare necorespunzătoare cauzată de deficienţe hardware sau software ale calculatorului pe care s-a lansat în execuţie.

Produsul poate fi utilizat pe un singur echipament de calcul la un moment dat. În cazul în care se doreşte utilizarea aplicaţiei într-un laborator dotat cu mai multe calculatoare, înregistrarea trebuie efectuată pentru fiecare dintre acestea.

Producătorului îi revine obligaţia de a repune în drepturi clientul care deţine licenţa de utilizare a unui program şi care, ca urmare a unor probleme tehnice, pierde temporar accesul la versiunea integrală. Producătorul îşi rezervă, însă, dreptul ca, în cazul în care aceste cereri se repetă la intervale reduse de timp, să suspecteze situaţia ca fiind încercare de fraudă (utilizarea neautorizată a programului pe mai multe calculatoare) şi să determine efectuarea unor controale în acest scop.

Persoana care foloseşte neautorizat versiunea integrală, cât şi persoana autorizată care a înlesnit frauda, vor suporta consecinţele prevăzute de legislaţia în vigoare.