a6

a231„TESTE PE TASTE” este denumirea primului concurs informatizat din România. Începând cu pregătirea concursului şi până la finalizarea acestuia, toate etapele se desfăşoară cu ajutorul calculatorului. În testările de masă, în special examenele de absolvire, s-au mai folosit platforme informatice, pentru ţinerea evidenţelor, alcătuirea clasamentelor, stocarea datelor etc., dar niciodată pentru testarea propriu-zisă, candidaţii susţinând-o în manieră clasică.

Concursul „TESTE PE TASTE” a fost iniţiat de Inspectoratul Şcolar al judeţului Galaţi şi Varox. Prima ediţie a avut loc în mai 2011, cu participarea unui număr de peste 2500 elevi, din peste 30 şcoli de pe raza judeţului Galaţi.

Chiar dacă, de regulă, persoanele care participă la organizarea unor astfel de acţiuni nu sunt amintite nominal, ci numai instituţia pe care o reprezintă, de data aceasta nu putem trece cu vederea aportul deosebit pe care l-au avut inspectorul general prof. Doru Resmeriţă şi inspector pentru învăţământul primar prof. Eugenia Stancu, în organizarea primei şi celei de-a doua ediţii a concursului (anii şcolari 2010-2011 şi 2011-2012), urmaţi de inspector general prof. Laura Marin şi inspector pentru învăţământul primar prof. Teodor Ştefănică, în organizarea celei de-a treia ediţii (anul şcolar 2012-2013).

Din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul acestei perioade, reuşita concursului a fost asigurată de expert Maria Mîndru, din cadrul Departamentului Informatizare al ISJ Galaţi. Deasemenea, nu trebuie să uităm efortul depus de informaticienii din şcoli, profesionişti care au asigurat condiţiile tehnice de desfăşurare a concursului şi nici implicarea cadrelor didactice, care şi-au dedicat timpul şi experienţa profesională pentru pregătirea, programarea şi asistarea / supravegherea grupelor de elevi intrate în concurs. „TESTE PE TASTE” este o competiţie care se desfăşoară într-un cadru complet informatizat şi impune o metodologie nouă care, cel puţin din punct de vedere tehnic, diferă total de cele clasice.

Implementarea acestor importante schimbări a reprezentat un act de deosebit curaj, flexibilitate, deschidere către nou, iar iniţiatorii şi organizatorii acestui concurs la Galaţi, nu numai că au acceptat provocarea fără ezitare, dar au contribuit cu înalt profesionalism la reuşita acţiunii.

Exemplul ISJ Galaţi a fost urmat de ISJ Dolj şi ISJ Buzău, care au organizat desfăşurarea primei ediţii a concursului „TESTE PE TASTE” în anul şcolar 2012-2013. Totodată, concursul a mai fost prezentat altor inspectorate, ca: ISMB, ISJ Argeş, ISJ Constanţa, ISJ Vrancea, ISJ Brăila, ISJ Vâlcea etc., care şi-au propus să-l introducă în programul de activităţi începând cu anul şcolar 2013-2014.

Câteva dintre importantele avantaje pe care le aduce un concurs informatizat, faţă de concursurile clasice, sunt:

Confortul fiindcă etapele de concurs se pot desfăşura după un program relaxat, centralizarea rezultatelor finale durează numai câteva minute şi rezultatele se pot publica imediat după încheierea fiecărei etape, eliminându-se emoţiile aşteptării prelungite, aglomerările de elevi, părinţi, cadre didactice şi alţi susţinători la centrele de examinare etc.;

– Siguranţa fiindcă posibilitatea copierii, a inspirării din alte surse, a însuşirii şi difuzării subiectelor de concurs înaintea deschiderii oficiale a acestora este mult redusă, poate chiar eliminată. De ce? Toate din acelaşi motiv – elevii ar rezolva clone ale unui test sursă, teste care diferă între ele ca formă şi/sau ca valori numerice şi, fiindcă aceste clone se realizează automat în momentul încărcării testului pentru rezolvare, nimeni nu ar putea cunoaşte cum va arăta clona care va fi rezolvată de un anumit candidat;

Economiile financiare fiindcă, pentru susţinerea etapei finale a concursului, candidaţii şi cadrele didactice din diverse localităţi nu vor mai fi nevoiţi să se deplaseze într-o anumită localitate, cheltuind cu transportul, cazarea şi masa, fiindcă toată aparatura de supraveghere (camere de luat vederi, de exemplu) nu-şi mai are rostul, fiindcă nu mai este necesar personal pentru supraveghere, fiindcă, folosindu-se teste grilă, caz în care corectarea şi notarea se fac automat de către aplicaţiile UnivTest, nu mai este nevoie de comisie de corectare a testelor etc.;

Obiectivitatea fiindcă, folosindu-se teste grilă, caz în care corectarea şi notarea se fac automat de către aplicaţiile UnivTest, se elimină în totalitate riscul de erori umane, iar modificarea ulterioară a notării este imposibilă, ceea ce înseamnă că nimeni, nici măcar programatorii care au realizat platforma UnivTest, nu pot modifica notele date de calculator. Avându-se în vedere acest aspect, este evident că frecvenţa contestaţiilor scade semnificativ, acestea nemaiputând viza modul de corectare, ci numai, eventual, vicii de procedură şi organizare. O altă trăsătură specifică acestui concurs este cronometrarea precisă a timpului de rezolvare pentru fiecare dintre concurenţi, salvarea, stocarea şi folosirea acestei informaţii în eventualitatea în care, pentru punctaje egale obţinute la rezolvarea unui test, este necesar un criteriu suplimentar de departajare;

– Accesibilitatea şi transparenţa fiindcă oricine poate avea acces la testele rezolvate, foarte simplu şi fără a fi nevoit să treacă peste bariere birocratice. Un părinte al unui candidat (de exemplu) poate descărca testul rezolvat de acesta de la un link pus la dispoziţie după finalizarea concursului şi îl poate deschide prin aplicaţia gratuită „UnivTest Reader Home„. Astfel, rezolvarea testului se poate studia în timp nelimitat, se poate printa, se poate expedia on-line etc.

Eficienţa fiindcă acest concurs este interdisciplinar, chiar dacă tratează, la prima vedere, numai o singură disciplină şcolară. Indiferent care ar fi această disciplină, participarea la concurs solicită candidaţilor cunoştinţe minime de ITC, oferindu-le şi posibilitatea ca, odată cu rezolvarea unui test, să exerseze utilizarea tastaturii, a mouse-ului şi a principalelor funcţii ale sistemului de operare.

„TESTE PE TASTE”

Pentru prima dată, concursul judeţean „TESTE PE TASTE” s-a lansat la Galaţi, în luna mai 2011 şi a fost un concurs de testare a cunoştinţelor pentru elevii din clasele terminale ale nivelului primar şi ale gimnaziului. Concursul a fost organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi în parteneriat cu Asociaţia Şcoala Gălăţeană şi compania Varox, s-a desfăsurat în laboratorul IT al fiecărei unităţi şcolare din judeţ şi a constat în rezolvarea într-un timp dat, de către fiecare elev, a unui test compus din mai multe întrebări cu multiple variante de răspuns, utilizând calculatorul şi aplicaţiile informatice puse la dispoziţie pentru concurs de Varox.

Atât pentru faza locală, cât şi pentru faza judeţeană, inspectorii de specialitate din Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi au pregătit teste de tip grilă cu una sau mai multe variante de răspuns corect (vezi Informaţii – Concursul „Teste pe Taste”).

Varox şi-a propus să obţină aprobarea şi sprijinul inspectoratelor şcolare judeţene, astfel încât acest concurs să fie lansat, în cel mai scurt timp, în toate judeţele ţării, în vederea dotării tuturor unităţilor şcolare cu software, a pregătirii elevilor şi cadrelor didactice pentru utilizarea aplicaţiilor în condiţii de concurs, toate acestea vizând realizarea condiţiilor optime pentru lansarea unui concurs naţional.

Aplicaţiile software necesare în desfăşurarea unui concurs judeţean sunt:

PENTRU COMISIA DE ORGANIZARE ŞI JURIZARE, NUMITĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN LOCAL:
1. UnivTest Generator Pro – aplicaţie necesară pentru proiectarea testelor de evaluare care vor fi lansate în reţelele de calculatoare ale unităţilor şcolare înscrise în concurs.
2. Pachet culegeri electronice interactive pentru nivel primar (5 culegeri) – baze de date necesare pentru proiectarea testelor de evaluare;
3. Pachet culegeri electronice interactive pentru nivel gimnazial (9 culegeri) – baze de date necesare pentru proiectarea testelor de evaluare;
4. UnivTest Reader Analist – aplicaţie necesară pentru centralizarea, stocarea, gestionarea rezultatelor de concurs, desemnarea elevilor premiaţi, eliberarea diplomelor, realizarea listelor de participanţi etc.

– NOTĂ: Aceste aplicaţii pot fi descărcate din această secţiune, dar drepturile de utilizare se vor elibera numai după încheierea convenţiilor şi a lansării oficiale a concursurilor.

PENTRU UNITĂŢILE ŞCOLARE PARTICIPANTE LA CONCURS:
5. UnivTest Evaluator – aplicaţie care se instalează în laboratoarele IT ale şcolilor şi prin care se deschide şi se rezolvă testele transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean local.
– NOTĂ: Se recomandă ca administratorul laboratorului IT din fiecare scoală înscrisă la concurs să descarce aplicaţia UnivTest Evaluator din această secţiune şi să o instaleze pe calculatoarele scolii. Cu testele provenite de la Inspectoratul Şcolar al judeţului care a lansat concursul, aplicaţia va funcţiona fără restricţii, nefiind necesară eliberarea drepturilor de utilizare.

PENTRU ELEVII ÎNSCRIŞI LA CONCURS:
6. UnivTest Reader Home – aplicaţie necesară (elevilor, cât şi părinţilor acestora) pentru deschiderea şi vizualizarea testelor rezolvate, verificarea notării etc.
7. Aplicaţii de pregătire individuală pentru participare la concursul TPT şi nu numai – set de ghiduri de pregătire-evaluare (contra cost, la comandă).

Descarca Aviz MEC