Îți deschidem calea cunoașterii
în educația secolului XXI!

Baze de date - Culegeri electronice interactive

Baze de date - Culegeri electronice interactive

Culegerile electronice interactive sunt colecţii de probleme şi exerciţii ale diverselor discipline şcolare. Ele sunt produse distincte care se pot instala individual şi se pot utiliza ca materiale didactice. În plus, aplicaţiile de bază UnivTest le detectează şi le asimilează în MENU-ul principal la fiecare punere în execuţie.

Folosind ca suport aplicaţia UnivTest Biblioteca, culegerile electronice interactive prezentate în acest format oferă utilizatorilor numeroase avantaje faţă de formatul carte tipărită sau chiar faţă de culegeri montate pe alţi suporţi. Astfel, în afară de avantaje banale pe care le aduc şi alte aplicaţii (reglarea mărimii de vizualizare, tip font preferat, secţiune de căutare etc.), culegerile electronice interactive UnivTest se pot alcătui cu itemi clonabili, pot servi ca baze de date pentru proiectarea testelor de evaluare, pot fi modificate în conţinut prin editoarele performante locale, pot servi ca material pentru autoevaluare etc.

Culegerile electronice interactive sunt recomandate atât cadrelor didactice, ca baze de date care pot fi oricât de cuprinzătoare, pentru proiectarea testelor de evaluare cu ajutorul aplicaţiei UnivTest Generator Pro, cât şi elevilor, pentru exersarea rezolvării problemelor propuse, prin aplicaţii specializate, având ca suporţi UnivTest Evaluator sau UnivTest Simulator.