Îți deschidem calea cunoașterii
în educația secolului XXI!

Colectia Ghiduri pregătire-evaluare

Această categorie de aplicaţii educaţionale se compune din simulatoare şi evaluatoare UnivTest, programe specializate, destinate exclusiv studiului individual. Titlurile care au ca aplicaţie suport UnivTest Evaluator propun rezolvarea unui anumit număr de teste predefinite, iar cele care au ca aplicaţie suport UnivTest Simulator permit realizarea testelor de către utilizator, având ca bază de date ataşată una dintre culegerile electronice interactive UnivTest. În ambele situaţii aplicaţiile reproduc întocmai condiţiile în care se desfăşoară testările reale, obişnuind utilizatorul cu încadrarea într-un anumit barem de timp, cu interzicerea accesului la soluţii şi rezolvări pe parcursul testărilor, cu exigenţa şi toate rigorile acestor probe.
În general, ca material didactic ataşat, sunt folosite colecţii (teste predefinite sau culegeri electronice interactive) de itemi de tip grilă, fiindcă aceştia se pot corecta de către calculator imediat după terminarea rezolvărilor. Astfel, după terminarea rezolvării fiecărui test, aplicaţia va calcula nota finală şi va permite accesul la datele corecte şi prescrise privind rezolvările şi baremurile de notare. În plus, fiindcă itemii sunt însoţiţi de soluţii şi rezolvări, uneori chiar de explicaţii teoretice, aceste aplicaţii destinate iniţial exersării rezolvării de probleme şi exerciţii, devin şi valoroase instrumente de învăţare.