Varox oferă software educaţional realizat la comandă, proiectat conform cerinţelor clienţilor.

a1Există cazuri în care dotarea de care dispune un client nu îl satisface pe deplin, având în vedere nevoile cu care se confruntă, sau cazuri în care aplicaţiile existente pe piaţă nu îndeplinesc în totalitate cerinţele unui anumit specific al activităţii educaţionale pe care acesta o desfăşoară. Aici putem interveni noi, oferind clientului:

  • Aplicaţii software dezvoltate în conformitate cu nevoi specifice, cât şi conţinuturi educaţionale recomandate de client, adaptate pentru a se integra în funcţiile acestor aplicaţii;
  •  Adaptări, personalizări ale aplicaţiilor sau platformelor deja existente, astfel încât acestea să funcţioneze conform cerinţelor specifice ale beneficiarilor şi cu materialele educaţionale recomandate de aceştia.
  • Analizarea cererii şi stabilirea modalităţilor cele mai directe şi eficiente pentru realizarea scopurilor propuse, astfel încât situaţia nou creată să satisfacă pe deplin cerinţele clientului;
  • Stabilirea concretă a unui program de realizare şi implementare a noilor metodologii, termene calendaristice şi costuri estimate pentru fiecare etapă programată, încheierea unui contract care să stabilească aportul fiecărei părţi la realizarea acestui program.
  • Realizarea concretă a obiectivelor contractului.

Întreaga colaborare cu Varox, de la solicitarea serviciului şi până la implementarea finală a aplicaţiilor realizate, va fi bazată pe colegialitate, transparenţă, profesionalism, rezonabilitate, corectitudine şi punctualitate.