a2211Sugestii pentru alegerea subiectelor:
Această secţiune îşi propune să vină în sprijinul persoanelor interesate de aplicaţiile Varox. Desigur, atunci când există un număr mare de produse oferite şi mare parte dintre acestea sunt necunoscute, este greu să hotărăşti de unul singur care produs sau grupă de produse se potriveşte exact nevoilor tale. Aici chiar realizatorii aplicaţiilor vin cu propuneri concrete:

În primul rând, fiindcă se fac deseori confuzii între culegerile electronice interactive şi ghidurile de pregătire-evaluare, se impune o scurtă precizare: Culegerile electronice interactive sunt BAZE DE DATE inteligente, care au o utilitate mai largă. Ele pot fi folosite astfel:

 • de sine-stătător, ca sursă de informare pentru elevi, utilizarea fiind similară cu folosirea culegerilor tipărite dar, desigur, versiunea electronică interactivă aduce multiple avantaje în utilizare, faţă de formatul clasic;
 • pentru proiectarea testelor de evaluare, ca baze de date pentru aplicaţia UnivTest Generator Pro. La punerea în execuţie, această aplicaţie inventariază toate culegerile electronice interactive instalate în calculator şi le asimilează în propriul menu. Pe parcursul proiectării testelor de evaluare, utilizatorul poate accesa succesiv culegerile, poate alege itemii pentru a-i transfera în test etc.;
 • pentru exersarea rezolvării problemelor şi exerciţiilor, ca baze de date pentru aplicaţia UnivTest Simulator. Astfel se generează aplicaţii specializate necesare elevilor pentru exersarea rezolvării culegerilor. Elevul va putea selecta itemi din culegeri şi va putea rezolva testele astfel formate, după care va primi note şi aprecieri finale.

Prin urmare, CULEGERILE ELECTRONICE INTERACTIVE folosesc numai ca sursă de informare pentru elevi (1) sau pentru proiectarea testelor de evaluare (2), în timp ce GHIDURILE DE REZOLVARE EVALUARE folosesc pentru exersarea rezolvării problemelor şi exerciţiilor din culegeri (3).

Eşti cadru didactic ? Indiferent de nivelul (primar, gimnaziu, liceu sau chiar universitate) sau disciplina pentru care eşti specializat ai nevoie de platforma UnivTest, care se compune din:

 1. Aplicaţia UnivTest Generator Pro, „creatorul” de teste cu care vei putea realiza teste la un înalt nivel profesional, în cel mai scurt timp şi cu precizie maximă, folosind ca baze de date culegerile electronice interactive, sau realizând itemii cu ajutorul editoarelor locale specializate. Testele astfel realizate se pot salva, se pot tipări la imprimantă şi distribui elevilor pentru rezolvare, pot fi rezolvate în laboratorul IT al scolii, sau pot fi rezolvate online dacă sunt exportate şi postate pe un site;
 2. Culegeri electronice interactive, baze de date din care poţi selecta probleme şi exerciţii pentru realizarea testelor de evaluare. Ai la dispoziţie câteva pachete preconfigurate de culegeri electronice interactive, dar poţi alege şi individual, numai culegerile preferate;
 3. Aplicaţia UnivTest Evaluator, prin care testele realizate cu UnivTest Generator Pro se pot rezolva în manieră electronică, individual sau în reţea. Dacă testele sunt integral grilă, atunci aplicaţia va efectua evaluarea şi notarea finală imediat după terminarea rezolvării. Funcţiile aplicaţiei simulează excelent condiţiile în care se desfăşoară testările reale: cronometrarea timpului de rezolvare, interzicerea accesului la soluţii şi rezolvări pe parcursul testării etc. În plus, după terminarea rezolvării, elevului i se permite accesul la soluţiile corecte şi rezolvările recomandate, având astfel posibilitatea de a se verifica. UnivTest Evaluator se poate livra individual, sau în pachete promoţionale de 5 şi 10 licenţe.
  Pachetul UnivTest se poate configura în funcţie de nivelul de învăţământ pentru care lucrezi şi dotarea de care dispui.

Eşti învăţător sau educator ? În afara pachetului UnivTest, ai la dispoziţie următoarele oferte speciale:

 1. Pachetul Game Maker Care pe Car(t)e, în toate cele 3 variante ale sale:
 • Pachet „INDIVIDUAL 1” care conţine editorul şi o licenţă a evaluatorului Care pe Car(t)e. Astfel, dacă ai în clasă un calculator şi un videoproiector, poţi pregăti testul după plăcerea sau nevoia ta, cu datele pe care le consideri necesare, apoi poţi porni testul astfel construit cu evaluatorul Care pe Car(t)e şi poţi invita copiii pe rând să rezolve aplicaţiile propuse;
 • Pachet „LABORATOR 5” care conţine editorul şi 5 (cinci) licenţe ale evaluatorului Care pe Car(t)e. Astfel, poţi pregăti testul şi îl poţi lansa în reţeaua de calculatoare din laboratorul IT. Cei mici pot rezolva simultan etapele testului, apoi poţi centraliza rezultatele finale;
 • Pachet „LABORATOR 10” care conţine editorul şi 10 (zece) licenţe ale evaluatorului Care pe Car(t)e. Astfel, poţi pregăti testul şi îl poţi lansa în reţeaua de calculatoare din laboratorul IT. Cei mici pot rezolva simultan etapele testului, apoi poţi centraliza rezultatele finale;
 • Pachet „CLASA 25” care conţine editorul şi 25 licenţe ale evaluatorului Care pe Car(t)e. Astfel, la fiecare nouă lecţie îţi poţi pregăti testul (la şcoală sau acasă) şi îl poţi da ca temă copiilor, care deţin acasă câte o licenţă a evaluatorului Care pe Car(t)e. Testul se poate distribui elevilor online, ataşat e-mail sau pe suporţi (CD sau stick memorie). Rezultatele obţinute de elevi sunt controlabile prin diplomele pe care le eliberează evaluatorul, care se pot transporta folosind aceleaşi mijloace. Diplomele conţin toate datele necesare identificării (nume, dată, denumire test, punctajul realizat), astfel încât poţi folosi rezultatele ca note finale, poţi stimula copiii expunând diplomele la loc vizibil (panou, gazetă de perete etc.).

2. Următoarea opţiune este pachetul de 6 (şase) CD-uri educaţionale ce conţin în total peste 30 moduri de testare de tip joc pentru nivel primar. Aceste aplicaţii se pot instala pe un singur calculator, la care pot avea acces toţi copiii clasei, sau numai un grup restrâns, după cum se consideră necesar.

3. Altă opţiune este pachetul de 20 CD-uri educaţionale din acelaşi titlu, care poate fi achiziţionat cu o reducere de preţ de până la 30%. Aceste CD-uri pot fi distribuite copiilor pentru a le instala la domiciliu, urmând să fie parcurse sub îndrumarea ta.

4. Deasemenea, o opţiune este şi CD-ul cu 10 (zece) aplicaţii didactice, care se pot instala pe un calculator şi care oferă utilizatorului numeroase satisfacţii, fără să realizeze că, de fapt, învaţă.

5. Fiindcă oferta la această secţiune este foarte bogată, chiar dacă nici una dintre opţiunile de mai sus nu-ţi este pe plac, sigur vei găsi ceea ce te interesează dacă studiezi secţiunea „Aplicaţii pentru studiu individual” pentru preşcolari şi clasele primare.

Eşti profesor de gimnaziu sau de liceu ? În afara pachetului UnivTest, ai la dispoziţie următoarele oferte speciale:

1. O opţiune este pachetul de 20 culegeri electronice interactive din acelaşi titlu, care poate fi achiziţionat cu o reducere de preţ de până la 30%. Aceste CD-uri pot fi distribuite elevilor pentru a le instala la domiciliu, urmând să fie parcurse sub îndrumarea profesorilor.

2. Pentru profesori de gimnaziu altă opţiune este pachetul de 20 ghiduri de rezolvare-evaluare din acelaşi titlu, care poate fi achiziţionat cu o reducere de preţ de până la 30%. Aceste CD-uri pot fi distribuite elevilor pentru a le instala la domiciliu, urmând să fie parcurse sub îndrumarea profesorilor.

Eşti părinte ? Ai la dispoziţie următoarele oferte:

1. Pentru preşcolari şi elevi în clasele primare poţi face următoarele alegeri:
– 01. Culegerea electronică interactivă ABCdar, de Virginia Ţocu (literele, clasa I);
– 02. Culegerea electronică interactivă Matematică pentru clasa I (grilă, itemi clonabili);
– 03. Culegerea electronică interactivă Matematică pentru clasele II-IV (grilă, itemi clonabili);
– 04. Culegerea electronică interactivă Gramatică pentru clasele III-IV, de Virginia Ţocu;
– 05. Culegerea electronică interactivă Matematică pentru nivel primar, model TIMSS (grilă, itemi clonabili);
– 06. Care pe Car(t)e – ABCdar – 101 teste gap-fill;
– 07. Care pe Car(t)e – Matematică pentru clasa I – 101 teste gap-fill;
– 08. Care pe Car(t)e – Matematică pentru clasa a II-a – 101 teste gap-fill;
– 09. Care pe Car(t)e – Matematică pentru clasa a III-a – 101 teste gap-fill;
– 10. Ghid pregătire-evaluare din culegerea ABCdar (literele – clasa I);
– 11. Ghid pregătire-evaluare din culegerea Matematică pentru clasa I;
– 12. Ghid pregătire-evaluare din culegerea Matematică pentru clasa a II-a;
– 13. Ghid pregătire-evaluare din culegerea Matematică pentru clasa a III-a;
– 14. Ghid pregătire-evaluare din culegerea Matematică pentru clasa a IV-a;
– 15. Ghid pregătire-evaluare din culegerea Gramatică pentru clasele III-IV;
– 16. Cursa campionilor – Nivel 1 – Matematică intensivă pentru clasa I;
– 17. Cursa campionilor – Nivel 2 – Matematică intensivă pentru clasa a II-a;
– 18. Cursa campionilor – Nivel 3 – Matematică intensivă pentru clasa a III-a;
– 19. Cursa campionilor – Nivel 4 – Matematică intensivă pentru clasa a IV-a;
– 20. CD „Spânzurătoarea” – litere, cuvinte ilustrate;
– 21. CD „Dezleagă cifrul!” – Matematică pentru clasele I-II;
– 22. CD „La vânătoare” – Matematică pentru clasele I-III;
– 23. CD “Imperiul Roman” – scrierea numerelor cu cifre romane;
– 24. CD „Numerele gemene” – Matematică pentru clasele I-IV;
– 25. CD Puzzle01 „Prinţul Urs” – Matematică şi cultură generală;
– 26. CD Puzzle02 „Tică Temerarul şi eroii antici” -Matematică şi limba engleză;
– 27. CD Puzzle02 „Tică Temerarul şi eroii antici” -Matematică şi limba germană;
– 28. CD Toby şi Prinţul Urs (grupaj educaţional 01) – 5-12 ani;
– 29. CD Toby, Tică Temerarul şi eroii antici (grupaj educaţional 03) – 5-12 ani;
– 30. CD Matematică interactivă IV, semestrul 1;
– 31. CD Matematică interactivă IV, semestrul 2;
– 32. Discipolii lui Toby 01 – „Minunile României” – cultură generală;
– 33. Discipolii lui Toby 02 – „Era Dinozaurilor” – cultură generală;
– 34. Discipolii lui Toby 03 – „Fauna Sălbatică” – cultură generală;
– 35. Noul Testament în sunet şi imagini.
2. Pentru elevi de gimnaziu poţi face următoarele alegeri:
– 01. Culegerea electronică interactivă Matematică pentru gimnaziu şi liceu, de Viorel Ion;
– 02. Culegerea electronică interactivă Matematică pentru gimnaziu (grilă, itemi clonabili);
– 03. Culegerea electronică interactivă Matematică pentru gimnaziu, de Mircea Gheorghiu;
– 04. Culegerea electronică interactivă Matematică EN (100 variante teste cu rezolvări complete);
– 05. Culegerea electronică interactivă Limba română EN (100 variante teste cu rezolvări complete);
– 06. Culegerea electronică interactivă Istoria românilor EN (100 variante teste cu rezolvări complete);
– 07. Culegerea electronică interactivă Geografia României EN (100 variante teste cu rezolvări complete);
– 08. Culegerea electronică interactivă Limba Engleză, de Nicolae Loghinaş;
– 09. UnivTest Simulator – Matematică TN 2007 (10000 teste);
– 10. Ghid pregătire-evaluare din culegerea Matematică pentru clasa a V-a;
– 11. Ghid pregătire-evaluare din culegerea Matematică pentru clasa a VI-a;
– 12. Ghid pregătire-evaluare din culegerea Matematică pentru clasa a VII-a;
– 13. Ghid pregătire-evaluare din culegerea Matematică pentru clasa a VIII-a;
– 14. Ghid pregătire-evaluare Matematică gimnaziu (simulator – 100 variante teste);
– 15. Ghid pregătire-evaluare Limba română gimnaziu (simulator – 100 variante teste);
– 16. Ghid pregătire-evaluare Geografia României gimnaziu (simulator – 100 variante teste);
– 17. Ghid pregătire-evaluare Istoria românilor gimnaziu (simulator – 100 variante teste);
– 18. Ghid pregătire-evaluare „English for all of us”, limba engleză;
– 19. Geometrie Plană – Patrulaterul;
– 20. Geometrie Plană – Triunghiul;
– 21. Geometrie Plană – Cercul;
– 22. Evaluator IQ;
– 23. Noul Testament în sunet şi imagini.
3. Pentru elevi de liceu poţi face următoarele alegeri:
– 01. Culegerea electronică interactivă Matematică pentru gimnaziu şi liceu, de Viorel Ion;
– 02. Culegerea electronică interactivă Matematică pentru liceu, de Emil Dumitrescu;
– 03. Culegerea electronică interactivă Fizică-Electricitate pentru liceu, de V.M. Ciuchină;
– 04. Culegerea electronică interactivă pentru liceu “Economie 2006”, de Daniel Voinea;
– 05. Culegerea electronică interactivă Limba Engleză, de Nicolae Loghinaş;
– 06. Ghid pregătire-evaluare „English for all of us”, limba engleză;
– 07. UnivTest Simulator – Economie Bacalaureat 2006 (1000 teste);
– 08. Evaluator IQ;
– 09. Noul Testament în sunet şi imagini.

Nu te-am lamurit? Atunci te rugăm să ne contactezi la office@varox.ro, 0748.686.895, 0740.080.898 şi să ne comunici exact ceea ce cauţi, pentru a te îndruma direct. Îţi urăm succes în activitate.

echipa Varox