ssaPrincipalul rol al aplicaţiei UnivTest Generator este proiectarea testelor de evaluare, astfel încât este normal ca filelor test să le fie acordată o atenţie deosebită în ceea ce priveşte funcţionalitatea, securitatea, manevrabilitatea, accesibilitatea şi, în cele din urmă, utilitatea în valorificare. O serie de funcţii sunt concepute special pentru a asigura testelor aceste valenţe indispensabile.

Exportarea unui test este operaţiunea prin care un test este salvat într-un format compatibil cu alte aplicaţii, astfel încât să devină funcţional pentru acestea. UnivTest Generator poate exporta integral teste în format HTML (compatibil Internet Explorer). Din UnivTest Generator Pro, exportarea testelor în format HTML se poate realiza în trei variante:

– HTML – Grafic, paginaţie identică este formatul care reproduce întocmai repartizarea pe pagini a itemilor testului. Avantajul unui astfel de format este acela că se exportă şi mecanismul de derulare a paginilor şi de comutare din vizualizare enunţuri în vizualizare soluţii şi invers. Dezavantajul constă în faptul că testul este alcătuit din itemii exportaţi în format grafic, fapt care reduce utilitatea filei exportate, dacă aceasta urmează să sufere o prelucrare ulterioară;

Click aici pentru a vizualiza un exemplu de test exportat în format HTML – Grafic, paginatie identică!

HTML – Static, Unicode Text este formatul care reproduce testele în mod text, cu mare fidelitate. I se spune „static” fiindcă nu deţine elemente active, fiind destinat numai studiului vizual şi „Unicode Text” fiindcă transformă caracterele specifice româneşti (diacritice) în Unicode. Înainte de exportarea filei, utilizatorul trebuie să decidă dacă testul exportat va conţine numai enunţurile sau şi celelalte componente (soluţiile şi rezolvările);

Click aici pentru a vizualiza un exemplu de test exportat în format HTML – Unicode!

– HTML – Dinamic, Test grilă interactiv – explusiv la UnivTest Generator Pro este, poate, cel mai interesant şi util format în care se poate face un astfel de export. Testele astfel exportate, pot fi postate pe un site şi pot fi rezolvate online. Formatul conţine elemente de JavaScript şi PhP, mecanisme logice care calculează notele imediat după terminarea rezolvării şi afişează rezultatele. Acesta este motivul pentru care acest format este disponibil numai pentru testele de tip grilă, care se pot autocorecta. Aici există mai multe opţiuni:

– Cu o singură variantă de răspuns corect (casete tip RadioButton care permit selectarea unei singure variante de răspuns) este forma recomandată pentru testele grilă care au o singură variantă de răspuns corectă;

–  Cu mai multe variante de răspuns corect (casete tip CheckBox care permit selectarea mai multor variante de răspuns) este forma recomandată pentru testele grilă care au mai multe variante de răspuns corecte.

De fapt, cele două variante nu se exclud reciproc în totalitate. Aplicaţia va semnala cazul în care se optează pentru  o singură variantă de răspuns corect  şi va interzice continuarea exportării, dacă testul conţine cel puţin un item care are mai multe variante de răspuns corecte, fiindcă aceasta ar putea provoca erori importante şi confuzii grave în execuţia ulterioară, dar nu va reacţiona în niciun mod dacă testul este alcătuit numai din itemi grilă cu o singură variantă de răspuns corectă şi se optează pentru varianta mai multe variante de răspuns corect.

De fapt, acesta este şi motivul pentru care aplicaţia încredinţează utilizatorului această decizie, când ar fi foarte simplu să deducă situaţia şi să se adapteze după caz, fără consultarea acestuia. Aşa cum unele teste grilă vin cu precizarea că itemii deţin o singură variantă de răspuns corectă, ceea ce reprezintă o informaţie preţioasă pentru cei care le rezolvă, iar altele, deşi sunt la fel ca primele, ascund această informaţie, tot aşa utilizatorul trebuie să fie lăsat să decidă şi aici, după cum crede că este corect.

Dacă utilizatorul doreşte să primească rezultatele rezolvărilor la o anumită adresă de e-mail (feedback), sau mai multe, atunci trebuie să aducă acele adrese în lista de adrese e-mail selectate pentru raportare.

Adresele pot fi „aduse” în această listă din lista de adrese e-mail memorate, care au mai fost utilizate, sau editând adresele, una câte una, în câmpul text care are această destinaţie. Capacitatea maximă a listei este de 5 adrese de e-mail, limită impusă de resursele medii de care dispun cele mai multe dintre servere. Dacă lista de adrese nu are conţinut (nu există acolo nicio adresă de e-mail), aplicaţia va interpreta că nu se doreşte comunicarea rezultatelor prin e-mail.

ATENŢIE! Dacă utilizatorul doreşte să primească rezultatele rezolvărilor prin e-mail (la una sau mai multe adrese), trebuie să ţină cont de următoarele:

– Adresa trebuie să EXISTE şi să fie scrisă CORECT! Nu se admit caractere în plus faţă de adresa propriu-zisă (slash, backslash, ghilimele, puncte în plus etc.). Adresa trebuie scrisă simplu, în forma: adresa@email.xxx;

– Fila va fi însoţită în export de mecanisme speciale care NU vor funcţiona pe un calculator obişnuit, ci numai pe calculatoare configurate ca servere! Trimiterea unui e-mail este o operaţiune pe care o pot executa numai serverele cu configuraţie specială, de exemplu cele care găzduiesc site-urile. Scopul unui test astfel exportat este acela de a fi rezolvat online şi, pentru asta, utilizatorul trebuie să-l posteze pe un site, adică să-l transfere pe serverul gazdă prin UPLOAD;

– Desigur, feedback-ul transmis către adresa de e-mail indicată nu este SPAM, fiindcă însuşi utilizatorul UnivTest care exportă testul în acest format doreşte să primească rezultatele testării. Totuşi, fiindcă mecanismele de transmitere automată a mesajelor se folosesc uneori abuziv, majoritatea serverelor filtrează mesajele după criterii care se pot modifica de la zi la zi, mult mai frecvent decât se updatează aplicaţia UnivTest Generator Pro, astfel încât există posibilitatea ca mesajele primite să nu fie recunoscute ca autorizate şi să fie dirijate nu în INBOX, aşa cum ar fi normal, ci într-un folder (dosar) cu o denumire ca SPAM, BULK, JUNK etc.

Persoana care exportă testul poate personaliza interfaţa de rezolvare a acestuia. Desigur, interfaţa se adaptează caracteristicilor testului exportat, adică face referire la timpul limită de rezolvare, dacă acesta există, aminteşte că rezultatele se vor transmite către anumite adrese e-mail, dacă s-a optat pentru aceasta etc., dar există şi o rubrică rezervată, în care se poate adăuga un text explicativ, referitor la condiţii de rezolvare, recomandări etc.

Click aici pentru a vizualiza un exemplu de test exportat în Dinamic HTML – Test Grilă Interactiv!

De cele mai multe ori, formatul HTML funcţionează cu file externe, pe care le încarcă în momentul execuţiei. În cazul exportării în format HTML, fila de bază va lua denumirea filei test exportate (dacă utilizatorul nu doreşte să-i schimbe denumirea), iar anexele se vor salva într-un subdirector care va avea denumirea filei exportate, la care se va adăuga sufixul „_files”. Prin urmare, utilizatorul nu trebuie să omită eventualul subdirector care însoţeşte fila exportată, atunci când doreşte să o transporte manual către altă locaţie.