a3O variantă de testare din ce în ce mai apreciată şi vehiculată în prezent este testarea online. În acest sens, aplicaţia UnivTest Generator Pro şi aplicaţia UnivTest Generator Express pot exporta teste în format grilă interactiv, dar achiziţionarea acestor aplicaţii implică investiţii care, dacă utilizatorul nu le foloseşte în activitatea profesională de zi cu zi, sau dacă nu le foloseşte şi pentru alte metode de testare, nu întotdeauna se justifică.

Pentru astfel de situaţii, Varox se oferă să transpună teste în formatul în care acestea se pot rezolva online. Mai mult chiar, rezultatele testărilor (note calculate, punctaje şi timpi realizaţi) pot fi comunicate automat către una sau mai multe adrese de e-mail (maxim 5), indicate de clientul care efectuează comanda.

Costul acestei operaţiuni se rezumă la salariul cuvenit operatorului care culege testul în format UnivTest, calculat conform nivelului salarial orar al acestuia, practicat în momentul lansării comenzii. Cum timpul alocat acestei activităţi poate fi de 2-5 ore (în funcţie de complexitatea testului), preţul de achiziţie al unui astfel de test poate varia între minim 35 lei şi maxim 180 lei, la care se adaugă TVA.

În momentul lansării comenzii, clientul trebuie să transmită operatorului Varox:

– testul (sau testele) care urmează a fi transpus(e) în noul format;
– informaţii detaliate privind testul: timp de rezolvare, punctajul şi nivelul de dificultate (de la 2 la 3) pentru fiecare item în parte, punctajul total alocat din oficiu, metoda de rezolvare grilă pe care o preferă („totul sau nimic”, „concordanţelor”, „compensării” etc.) şi adresa (sau adresele) de e-mail la care doreşte să primească automat rezultatele.

De regulă, termenul de finalizare a comenzii este de 2-5 ore lucrătoare pentru fiecare test comandat, calculat din momentul în care clientul furnizează toate informaţiile necesare. Dar, dacă situaţia nu permite realizarea imediată a comenzii, atunci operatorul Varox va stabili un termen de finalizare, de comun acord cu clientul. Informaţiile necesare, comanda, factura, dovada plăţii etc. sunt acte care pot circula ca ataşamente e-mail. Pentru descărcarea testului realizat, Varox va pune la dispoziţia clientului coordonatele de la care acesta poate descărca arhiva.