Viitor … devenit prezent

Editarea culegerilor electronice interactive - Viitor ... devenit prezent

În fiecare an, sute de autori de culegeri îşi publică lucrările prin diverse edituri care preiau sarcina tipografierii şi vânzării acestora. Unii dintre ei sau apelează direct la tipografii pentru multiplicarea lucrărilor, urmând ca valorificarea să o realizeze prin mijloace proprii. Este adevărat că tipărirea pe suport hârtie este încă cea mai cunoscută cale pentru a publica aceste creaţii, dar să nu uităm că omul modern se îndreaptă, din ce în ce mai mult, către mijloace mult mai comode de lecturare, cum ar fi tablete, notebook-uri, laptop-uri, smartphone-uri etc., ceea ce înseamnă că piaţa cărţilor tipărite pe hârtie pierde teren cu fiecare zi care trece.

Dovada cea mai grăitoare în această privinţă este faptul că multe dintre editurile cunoscute deja publică lucrări şi în format digital. Cele care încă nu o fac, caută intens soluţii pentru adaptarea cât mai rapidă la acest nou curent. De ce? Fiindcă, practicând exclusiv tehnologia tradiţională, editurile vor pierde un important segment de piaţă.

De altfel, chiar Biblioteca Naţională a României a adoptat o nouă viziune în ce priveşte operele publicate. Acum regulamentul după care funcţionează, atunci când vine vorba despre o lucrare, specifică suportul pe care aceasta este transpusă.

Editare prin Digital Book, alternativă avantajoasă

Editarea culegerilor electronice interactive - Editare prin Digital Book, alternativă avantajoasăVarox deţine editura „Digital Book” care, ca orice editură, primeşte de la Biblioteca Naţională a României un cod ISBN pentru fiecare titlu nou publicat sub semnătura unui autor.

Prin urmare, chiar dacă produsul finit nu este o carte tipărită, ci un volum digital, chiar dacă suportul pe care se scriu informaţiile nu este hârtia, ci suporţii magnetici, electronici sau optici (HDD, stick USB, CD, DVD etc.), creaţia editată astfel nu-şi pierde nimic din valoarea pe care ne-am obişnuit să o atribuim exclusiv cărţii. Din contră, putem spune că publicarea unei culegeri de probleme şi exerciţii în format digital îi conferă acesteia majore avantaje faţă de formatul clasic.

Oricine poate realiza o culegere electronică interactivă în format UnivTest. Redactarea manuscriselor, corecturile, adaptările etc., sunt faze care se execută oricum, indiferent dacă formatul final va fi electronic sau tipărit. Diferenţa constă în faptul că, în loc să ajungă, în vederea multiplicării, pe utilajele unei tipografii clasice, lucrarea va fi prelucrată şi integrată într-un mecanism care o va face inteligentă şi interactivă, fapt care îi va aduce avantaje semnificative, cum ar fi:

1. Avantaje privind funcţionarea:

a) problemele pot fi realizate astfel încât să se poată „clona”, adică să îşi poată schimba forma şi datele numerice la fiecare afişare. Cele care deţin această caracteristică pot fi studiate separat, în fiecare dintre multiplele forme pe care le pot lua;
b) utilizatorul poate monta/demonta (în mod nedistructiv) „semne de carte”;
c) utilizatorul poate insera sau şterge (în mod nedistructiv) note, comentarii etc., ataşate problemelor culegerilor;
d) cuprinsul culegerilor, afişat în structură de arbore, este permanent vizibil şi funcţional, permiţând accesarea imediată a capitolelor şi subcapitolelor;
e) menu-ul aplicaţiei permite afişarea (sau ascunderea) proprietăţilor itemilor (grad dificultate, capacitate clonare, grilă sau non-grilă), a soluţiilor problemelor şi a rezolvărilor acestora. Aceasta face din culegerile electronice interactive excelente materiale pentru exersare şi autoverificare;
f) menu-ul aplicaţiei permite redimensionarea caracterelor textelor afişate conform cerinţei cititorului, permite afişarea selectivă a problemelor după anumite grade de dificultate etc.

2. Avantaje privind costurile, accesibilitatea etc.:

a) culegerile electronice interactive nu ocupă spaţiu în bibliotecă;
b) costul multiplicării unei culegeri electronice interactive este net inferior costului editării acesteia în format clasic (carte). În primul rând, costul unui suport optic (CD, DVD), încă cel mai cunoscut şi utilizat pentru stocarea şi transportul datelor, a devenit mult mai mic decât costul unei cărţi tipărite. Într-o tipografie clasică, elaborarea volumelor implică folosirea unor spaţii speciale, personal calificat, folosirea unor maşini industriale, materiale costisitoare etc. Elaborarea volumelor în format digital se reduce la simpla scriere pe suporţi optici (ardere), sau transferarea unui conţinut pe altfel de suporţi (magnetici sau electronici). Alte operaţiuni, cum ar fi printarea sau lipirea unor etichete pe suprafeţele suporţilor, sau ambalarea lor în carcase speciale, au deasemenea costuri reduse. Toate acestea se pot realiza de către oricine şi în orice fel de spaţii, chiar şi acasă. În plus, este chiar recomandat ca multiplicarea să nu fie realizată în loturi foarte mari deodată, ci treptat, pe măsura nevoilor, astfel încât să nu se ocupe inutil spaţii cu depozitarea şi să nu implice eforturi foarte mari. Mai mult decât atât, comercializarea online a culegerii nu implică multiplicare, eliminându-se în totalitate investiţiile cere ar fi necesare în acest scop;
c) eventualele erori, omisiuni etc. pot fi corectate imediat, situaţie mult mai convenabilă decât în cazul unei culegeri tipărite, care deja există într-o formă definitivă şi care nu poate fi modificată decât prin alipirea unei „erate”;
d) reeditarea unei culegeri electronice interactive se poate realiza pe scheletul culegerii deja existente, cu un efort mult mai mic, iar cheltuielile materiale pot fi aproape inexistente;
e) codul sursă al unei culegeri electronice interactive este astfel comprimat, încât aceasta este foarte uşor transportabilă online, către orice locaţie, într-un interval de timp neglijabil, adaptându-se modernelor metodologii e-learning.

Culegerile electronice interactive UnivTest sunt prezentate în acest context ca baze de date ataşabile aplicaţiilor de bază UnivTest. Dar ele funcţionează şi independent, pe suport propriu, fiind aplicaţii de sine-stătătoare. Faptul că pot fi considerate baze de date ataşabile platformei este un plus de o importanţă deloc neglijabilă. Faţă de bazele clasice de date, care prezintă un conţinut unic dacă acesta nu este modificat de utilizator, culegerile electronice interactive pot furniza utilizatorului date diversificate (de exemplu clone ale itemilor), dacă au fost realizate în acest scop.

După instalare şi înregistrare, culegerile vor fi recunoscute de aplicaţiile de bază, vor fi asimilate în MENU-ul acestora şi vor deveni utilizabile în toate funcţiile pe care acestea le îndeplinesc. Metodologia UnivTest permite instalarea unui număr nelimitat de culegeri electronice interactive, astfel încât utilizatorii pot beneficia de imense baze de date necesare activităţii profesionale sau autoinstruirii.

Colaborarea cu editura digitală, bazată pe noi principii

Editarea culegerilor electronice interactive - Colaborarea cu editura digitală, bazată pe noi principii

Colaborarea editurii Digital Book cu autorii este bazată pe transparenţă, corectitudine dar, mai ales, pe autonomia părţilor contractante. Desigur, colaborarea unui autor cu editura Digital Book poate fi de mai multe feluri, în funcţie de serviciile pe care autorul le solicită editurii, adică:

  1. Realizarea culegerii în format digital interactiv;
  2. Realizarea şi montarea unei protecţii antipiratare;
  3. Multiplicarea pe suporţi optici, electronici etc.

Când colaborarea se rezumă la aceste servicii (1, 2, 3, toate laolaltă sau numai parte dintre ele), editura nu va comercializa culegerea, acest drept revenind exclusiv autorului. Costurile pentru realizare se vor calcula în funcţie de complexitatea culegerii şi tirajul comandat.

4. Comercializarea neexclusivă de către editură, caz în care editura poate vinde produsul, dar şi autorul are libertatea să şi-l comercializeze prin orice mijloace de care dispune;
5. Comercializarea exclusivă de către editură, caz în care produsul va fi comercializat numai de către editură. Această situaţie nu este recomandată autorului, fiindcă el pierde dreptul de a-şi comercializa produsul, iar editura nu-l poate asigura că va vinde produsul într-un anumit număr de exemplare şi într-o anumită perioadă de timp.

Cazurile 4 şi 5 implică încheierea unui contract din care să rezulte obligaţiile părţilor şi cotele care revin acestora din încasările realizate. Totodată, în aceste cazuri, etapele 1, 2 şi 3 intră în responsabilitatea editorului, fiind suportate financiar de acesta. Foarte important de reţinut este faptul că, indiferent de forma colaborării, autorul îsi va păstra libertatea de a-şi publica produsul sub orice formă, pe orice fel de suport şi în orice format, dar altul decât cel sub care l-a editat Digital Book, fără ca editura să poată formula pretenţii în acest sens. Autorul va putea tipări culegerea sau o va putea transpune într-un format digital, altul decât formatul sub care a fost editat de Digital Book.

Preţurile stabilite pentru servicii vor fi calculate în funcţie de cantitatea şi complexitatea serviciilor comandate, iar acestea pot fi foarte variate, de la caz la caz. De exemplu, realizarea unei culegeri cu un material care deja există în format UnivTest (colecţie personală, realizată cu aplicaţia gratuită UnivTest Editor), poate costa doar 100 euro. O culegere culeasă de editură poate ajunge la 800 euro, iar o culegere integral clonabilă, caz în care fiecare item va deţine un algoritm propriu, poate depăşi costul de 2500 euro.

Este imposibil să se determine un preţ înaintea studierii tuturor detaliilor comenzii, dar măcar editura Digital Book îşi poate asigura clienţii că preţurile se vor stabili rezonabil. Calculele se vor desfăşura şi detalia pe secţiuni, având ca bază de pornire nivelul salarial orar mediu practicat în momentul lansării comenzii. În plus, calculaţiile de preţ se vor înmâna clienţilor înainte de încheierea contractelor. Aceştia vor avea posibilitatea să le studieze, să solicite orice fel şi oricâte lămuriri, să renegocieze, să redimensioneze comanda, sau chiar să renunţe la ea.