Completaţi în rubricile de mai jos datele necesare pentru obţinerea parolei de activare:
   - nume, prenume (pentru persoană fizică) sau denumire instituţie (pentru persoană juridică);
   - seria de identificare a produsului, vizibilă pe CD / DVD, cutie sau carcasă (se admit numai litere ale alfabetului latin, cifre şi cratimă "-");
   - codul aplicaţiei, generat de calculatorul pe care a fost instalat produsul (se admit numai litere ale alfabetului latin, cifre şi cratimă "-");
   - adresa de e-mail la care doriţi să vi se comunice parola de activare. Atenţie! Dacă adresa nu este validă, răspunsul nu va ajunge la dvs.

  1. Nume, prenume utilizator:
  2. Seria de identificare produs: (A-Z, 0-9, -)
  3. Codul aplicaţiei: (A-Z, 0-9, -)
  4. Adresa validă de e-mail:

   După completarea datelor (1-4), apăsaţi butonul "Trimite" sau tasta "ENTER". Veţi primi parola de activare în maxim 3 (trei) ore de la comunicarea datelor, la adresa de e-mail pe care aţi indicat-o în câmpul 4.

   În caz că parola primită nu activează aplicaţia pentru care aţi solicitat-o, comunicaţi la sales@varox.ro datele (din rubricile 1-4, inclusiv număr telefon) şi descrieţi problemele întâmpinate. Unul dintre operatorii Varox vă va contacta în cel mai scurt timp (reply la mesajul dvs., sau telefonic, la numărul pe care îl veţi comunica în conţinutul mesajului).

   Detalii tehnice:
   Datele înregistrării (codul aplicaţiei şi parola de activare primită) sunt valabile numai pentru calculatorul pe care a fost instalată aplicaţia şi vor fi aceleaşi atât timp cât aceasta va funcţiona pe acel calculator! Este recomandat să se reţină parola de activare primită, astfel încât, dacă se efectuează modificări majore în configuraţia software a calculatorului (schimbarea sistemului de operare, reinstalarea acestuia etc.), să se poată refolosi. Dacă, după înregistrare, pe parcursul timpului, se pierde dreptul de utilizare, ca urmare a înlocuirii calculatorului sau a unor modificări majore efectuate în configuraţia hardware a acestuia, va fi necesară reluarea operaţiunii de înregistrare. În această situaţie, având seria de identificare a produsului şi identificând datele transmise la înregistrare, utilizatorul va fi repus în drepturi.
   ATENŢIE! Păstraţi seria de identificare a produsului, vizibilă pe CD sau pe ambalajul acestuia (plic, cutie sau carcasă). Pierderea seriei de identificare va conduce la pierderea dreptului de utilizare a produsului.

   Drepturi de utilizare:
   Prezentul produs, inclusiv toate componentele acestuia, indiferent de suportul pe care se află, reprezintă proprietatea companiei VAROX şi este protejat prin Legea Drepturilor de Autor. Excepţie fac numai eventuale componente ale materialului educaţional care au fost publicate liber sau pentru care Varox deţine drepturi de utilizare, situaţii în care informaţiile care însotesc aplicaţiile la instalare fac referire la acest fapt.
   Licenţa reprezintă dreptul de utilizare a aplicaţiei, în condiţiile prescrise de producător şi conform legislaţiei în vigoare. Licenţa este netransmisibilă (nu se poate transmite unei alte persoane) şi indivizibilă (aceeaşi licenţă nu se acordă mai multor persoane în acelaşi timp).
   Licenţa de utilizare a aplicaţiei este acordată diferenţiat, în funcţie de scopul în care aceasta va fi folosită, astfel:
   1 - Utilizare individuală în scop de autoinstruire. Aceasta va fi acordată utilizatorilor care folosesc aplicaţia exclusiv pentru uz individual, pentru autoinstruire;
   2 - Utilizare în scop de profit. Aceasta va fi acordată utilizatorilor care folosesc aplicaţia pentru a valorifica extrase din conţinutul acesteia sau pentru a presta servicii în scopul obţinerii de profit.
   Beneficiarului prezentei licenţe de utilizare i se interzic (excepţie făcând numai cazul în care deţine acordul scris al producătorului):
   a) reproducerea permanentă sau temporară a programului, integral sau parţial, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de încărcarea, afişarea, transmiterea sau stocarea programului pe calculator;
   b) traducerea, adaptarea, aranjarea şi orice alte transformări aduse programului, precum şi reproducerea rezultatului acestor operaţiuni;
   c) difuzarea originalului sau a copiilor programului pentru calculator sub orice formă, inclusiv prin închiriere;
   d) transmiterea unei alte persoane a dreptului de utilizare a programului;
   e) extragerea din conţinutul aplicaţiei şi utilizarea în orice scop a fragmentelor software, a imaginilor, a denumirilor personajelor, a pasajelor text, indiferent de forma în care acestea sunt prezentate, sau a suportului (afişe, postere, materiale textile, pagini ziare sau reviste, casete video sau audio etc.) pe care sunt montate.
   Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea - parţială sau totală - a produsului, datorată unei utilizari defectuoase, pentru deteriorarea accidentală sau voită a suporţilor, sau pentru funcţionare necorespunzătoare cauzată de deficienţe hardware sau software ale calculatorului din care s-a lansat în execuţie.
   Produsul poate fi utilizat pe un singur echipament de calcul la un moment dat. În cazul în care se doreşte utilizarea aplicaţiei într-un laborator dotat cu mai multe calculatoare, înregistrarea trebuie efectuată pentru fiecare dintre acestea.
   Producătorului îi revine obligaţia de a repune în drepturi clientul care deţine licenţa de utilizare a unui program şi care, ca urmare a unor probleme tehnice, pierde temporar accesul la versiunea integrală. Producătorul îşi rezervă, însă, dreptul ca, în cazul în care aceste cereri se repetă la intervale reduse de timp, să suspecteze situaţia ca fiind încercare de fraudă (utilizarea neautorizată a programului pe mai multe calculatoare) şi să determine efectuarea unor controale în acest scop. Persoana care foloseste neautorizat versiunea integrală, cât şi persoana autorizată care a înlesnit frauda, vor suporta consecinţele prevăzute de legislaţia în vigoare.